دیوان عدالت اداری چیست

مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .

و از طرف دیگر طبق ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری : (( در اجرای اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت ادرای که در این قانون به اختصار (( دیوان )) نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

بنابراین با این نکته مشخص می شود که دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری و رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی یا وابسته به دولت می باشد .

دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی ، تجدید نظر ، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می باشد . تشکیلات قضائی ، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد ، در حال حاضر شعبات دیوان به صورت تخصصی به موضوعات در صلاحیت دیوان رسیدگی می نمایند ، بدین صورت که :

۳ معاونت در دیوان تشکیل شده است :

۱-معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی شعبات۲تا ۱۴ ( بدوی ) و شعبات ۲تا۷ ( تجدید نظر ) و شعبه ۱و۲ اجرای احکام .

۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و فرهنگی ، شعبات ۴۶تا۶۶ ( بدوی ، شعبات ۱۳ تا ۲۰ ( تجدید نظر ، شعبه ۹تا۱۱ ( اجرای احکام )

شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای ، نظر اکثریت است . آراء شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی است .

نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که اگر جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آن اضافه می شود

قضاوت دیوان با حکم رئیس ، قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ۱۰ سال سابقه کار قضائی باشند . جهت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری می بایست به صورت حضوری در طبقه همکف ساختمان دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و در باجه های مخصوص ثبت دادخواست اقدام به ثبت آن نمود . همانگونه که ذکر شد مرکز اصلی دیوان در تهران می باشد اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان ، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان ها تاسیس می گردد که یکی از وظایف این دفاتر ثبت دادخواست نیز می باشد .

منبع : https://vakil-divan.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/